Muhtemelen 1940’lı Yıllara Ait Bir Fotoğraf, Pantolonda Kaç Yama Var, Patolonundan, ÜstBaşından Utanmıyor, O Zamanlar Utanma Duygusu Yok Muydu? O Yıllarda Hırsızlıktan, Yalandan, Rüşvetten Utanılırdı, Namuslu Adam Elbisesinden Utanmazdı, Şimdi Fakirlikten Utanılıyor da Namussuzluktan Hiç Utanılmıyor…